zamów
online
Franczyza

Franczyza

PROSPEKT INFORMACYJNY

dla kandydatów na Partnerów systemu franczyzowego

 

Szanowni Państwo,

PANTEON R. Łapiński M. Łapiński spółka jawna wypracowała skuteczny model działania przedsiębiorstwa i zdobyła uznanie na lokalnym rynku gastronomicznym. Obecnie posiadamy trzy lokale własne zaś czwarty powstanie w pierwszym kwartale 2020 roku.

Renoma marki i przede wszystkim wypracowane przez lata doświadczenie pozwala nam dziś zaprosić Państwa do współpracy na zasadach licencji franczyzowej.

Idea współpracy franczyzowej polega na opłacalności współpracy dla obu jej stron – Franczyzobiorcy oraz Franczyzodawcy. Wybrany przez nas model działania sieci jest najlepszy dla budowy nowoczesnej sieci, przy zachowaniu niezależności jej Franczyzobiorców i poszanowaniu ich odrębnej własności.

System franczyzowy służy udzielaniu usług przy ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy Franczyzobiorcą a Franczyzodawcą. Przez cały czas trwania umowy strony pozostają prawnie i finansowo niezależnymi przedsiębiorstwami, które łączą wzajemne zobowiązania i wspólny cel – dynamiczny i konsekwentny rozwój działalności. Istota systemu partnerskiego polega na tym, że Franczyzodawca daje Franczyzobiorcom prawo do korzystania ze swojego dorobku intelektualnego (know-how), tworzącego spójną koncepcję biznesową. Jednocześnie Franczyzobiorcy korzystają ze stałej pomocy operacyjnej i technicznej. Obowiązkiem Franczyzobiorcy jest z kolei prowadzenie działalności zgodnie z koncepcją Rukola. Franczyzodawca jest właścicielem i licencjodawcą marki sieci.

Przez cały okres obowiązywania umowy partnerskiej, Franczyzodawca ma obowiązek przekazywania Franczyzobiorcy swojej wiedzy, z kolei Franczyzobiorca ma obowiązek stosowania się do reguł zapewniających efektywność jednostkom sieci.

Systemy współpracy partnerskiej i franczyzowej to coraz popularniejszy i skuteczny sposób prowadzenia biznesu. W Polsce tego rodzaju sieci stają się coraz bardziej powszechne, w roku 2018 na takich zasadach działa już prawie 1100 systemów współpracy pomiędzy przedsiębiorcami.

 

Naszym celem jest stworzenie sieci franczyzowej, której głównymi założeniami są:

 

Dzięki umowie partnerskiej Partner uzyska wieloletnie prawo do prowadzenia działalności pod naszą marką.

 

Podstawowe korzyści Franczyzobiorcy to:

 

Kryteria przyjęcia do systemu franczyzowego Rukola:

 

Szacowany zwrot z inwestycji

Przy pełnym zaangażowaniu Franczyzodawcy i dobrej pracy jego Restauracji Rukola, zgodnej z procedurami funkcjonującymi w sieci, zwrot z inwestycji w licencję Rukola może nastąpić już w pierwszym roku działalności. Koszty inwestycji zaczynają się od 100.000 zł.

 

Procedura przystąpienia do systemu franczyzowego Rukola

Rozmowa

Wszyscy zainteresowani mogą porozmawiać osobiście lub telefonicznie z przedstawicielem sieci Rukola o zasadach współpracy partnerskiej. Na Państwa pytania czekamy pod numerem telefonu 608-202-838 . Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji jest Łapiński Michał. Ze wszystkimi kandydatami, którzy przejdą wstępną rekrutację zostanie podpisany list intencyjny.

 

Umowa franczyzowa i dokumenty kandydata

Każdy z kandydatów otrzyma projekt umowy franczyzowej oraz czas na skonsultowanie jej ze swoimi doradcami. Chcemy mieć w naszej sieci tylko najlepszych Franczyzobiorców, w pełni zdecydowanych do prowadzenia działalności w oparciu o wysokie standardy współpracy. Dlatego kandydat powinien dobrze rozumieć zasady działania sieci.

 

Od kandydatów oczekujemy ponadto następujących dokumentów:

 

Współpraca w ramach systemu Rukola

System Informatyczny

Każdy z Franczyzobiorców działający w naszej sieci otrzyma od Franczyzodawcy na okres obowiązywania umowy franczyzowej dostęp do Systemu Informatycznego połączonego z systemem centralnym. To narzędzie ułatwia zarządzanie restauracją przede wszystkim usprawniając obsługę Klientów.

 

Podręcznik Operacyjny

Po ukończeniu szkolenia wstępnego Franczyzobiorca otrzyma Podręcznik Operacyjny, który opisuje wszystkie kwestie związane z prowadzeniem działalności wedle konceptu Rukola, w tym procedury obsługi Klienta, rejestrowania sprzedaży, nadzoru nad pracownikami i inne.

 

Opłata wstępna

Partner przystępując do systemu będzie zobowiązany wnieść opłatę wdrożeniową w wysokości 20.000 zł przed rozpoczęciem szkolenia wstępnego. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia wstępnego Franczyzobiorca będzie zobowiązany uiścić w trakcie trwania współpracy comiesięczne opłaty bieżące za licencję i wsparcie Franczyzodawcy w wysokości pięciu procent wartości miesięcznego obrotu, ale nie wyższe niż 5.000 zł miesięcznie.

 

Szkolenia

Wszyscy Partnerzy i ich personel musi przejść szkolenie wstępne w celu uzyskania zdolności do prowadzenia działalności na licencji Rukola. Dobro marki i wypracowana renoma sieci nie pozwala nam na ryzyko dopuszczenia do obsługi Klientów osoby nie w pełni przygotowane. Zasada ta chroni nie tylko Franczyzodawcę jako właściciela marki Rukola, ale służy także ochronie interesów Franczyzobiorców, którzy z dobrego imienia marki stale korzystają.

 

Marketing i promocja sieci

Dla utrzymania jednolitych standardów działania sieci, Franczyzodawca organizuje marketing na skalę ogólnopolską oraz przygotowuje materiały marketingowe dla całego systemu. Takie rozwiązanie pozwala na utrzymywanie promocji sieci na jednakowo wysokim poziomie we wszystkich lokalizacjach.

 

Kontrola jakości

Okresowo w Restauracji Rukola będzie przeprowadzana kontrola przedstawiciela Franczyzodawcy. Kontrolowana jest jakość pracy, w oparciu o zasady współpracy określone w umowie partnerskiej i aktualne procedury funkcjonujące w sieci. Franczyzodawca ma wgląd w proces kontroli oraz pierwszy poznaje wyniki i zalecenia kontroli.