zamów
online
Regulamin

Regulamin

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z usług firmy Panteon R.Łapiński, M.Łapiński Sp.j. ul. Sienkiewicza 52, 15-004 Białystok NIP: 5422955540 zwanej w dalszej części Rukolą. Zamawiający, w rozumieniu niniejszego regulaminu, to osoba korzystająca z usług Rukoli. Regulamin uważany jest za obowiązujący do czasu opublikowania na obecnej stronie nowego, bez osobnego powiadamiania użytkowników. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Zasady ogólne Rukola – pizza bistro jest otwartaod poniedziałku do niedzieli, za wyjątkiem wybranych świąt i dni ustawowo wolnych. Składanie i realizacja zamówień Zamawiający może składać zamówienia telefonicznie, online lub osobiście w lokalu. Odbierane będą wyłącznie telefony niezastrzeżone. Minimalne zamówienie wynosi 30 zł, w produktach własnych. Zamówienia przyjmujemy do godziny (pon-czw 22:30, pt-sob 23:30, nd 21:30). Zamawiający ma możliwość wyboru trybu dostawy, możliwie najszybciej lub na wybraną godzinę. Autentyczność wybranych zamówień telefonicznych może być dodatkowo weryfikowana telefonem zwrotnym z restauracji. Zakupione towary są dostarczane na adres zamawiającego lub odbierane przez niego w lokalu. Termin realizacji zamówienia wynosi do 60 minut w lokalu i do 3 godzin w przypadku dowozu, może jednak ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od pracowników Rukoli. Restauracja zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia budzącego wątpliwość naszego pracownika, w przypadku awarii sprzętu, braków w oferowanym asortymencie lub przy bardzo dużym nasileniu ruchu. Numer telefonu zamawiającego, który złoży fikcyjne zamówienie lub nie dokona płatności w wymaganej wysokości nie będzie obsługiwany w przyszłości. Ceny, promocje i płatności Ceny asortymentu będącego w ofercie restauracji podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Przedstawione ceny i promocje mogą ulegać zmianom bez uprzedzenia oraz być ograniczone czasowo i ilościowo. Koszty dostawy są pokrywane przez nabywcę, chyba że obowiązuje odpowiednia promocja z nich zwalniająca. Zamawiający, chcący skorzystać z wybranej promocji, zobowiązany jest do poinformowania o tym restaurację w trakcie składania zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności gotówkowej lub kartą kredytową bezpośrednio po złożeniu zamówienia w lokalu ( lub online kartą kredytową ) lub przy odbiorze dowożonego towaru gotówką lub online system PayU. Nasz kierowca ma przy sobie gotówkę w wysokości 30 zł. Zamiar dokonania płatności banknotami o nominałach wyższych niż 50 zł prosimy zgłaszać restauracji w trakcie składania zamówienia. Dane osobowe Składając zamówienie klient wyraża zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie restauracji oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Reklamacje Zamawiający nie ma prawa od odstąpienia od umowy po złożeniu zamówienia. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w dniu zamówienia.